Colectarea obiectelor

Introducere

Campaniile publice de colectare de obiecte semnificative pentru viaţa cotidiană în comunism nu constituie doar o manieră de a obţine “materie primă“ pentru realizarea expoziţiilor, ci răspunde conceptului central al MVCC, acela de construcţie colectivă, comunitar-intergenraţională, a trecutului recent, cu rol deosibit în comunicarea socială, şi de cunoaştere interactivă a acestui trecut. De asemenea, campaniile publice facilitează recoltarea de istorii ale obiectelor şi de povestiri ale vieţii, discursuri care îşi au şi ele rolul într-un astfel de muzeu, precum şi emoţiile care însoţesc acest tip de rememorare.

Astfel de campanii publice se pot realiza în mai multe maniere:

1.Campanie în şcoli, cu ajutorul diriginţilor şi al profesorilor de istorie;

2.Campanie stradală (cu corturi) de informare şi strângere de obiecte;

3.Campanie derulată cu ajutorul televiziunilor locale, unde se propun emisiuni despre trecutul recent, eventual plecând de la obiecte aduse de telespectatori;

4.Campanii realizate pe siteul MCVV şi cu ajutorul platformelor de socializare

 

Descriere sumară a campaniei

  1. Colectare de obiecte cu sprijinul școlilor

În paralel cu amenajarea clădirii, Asociația CulturEst va organiza campanii de colectare a obiectelor muzeale.

Seria celor mai importante activități de acest gen vor fi fi organizate în școli. Ne bucurăm că reprezentanții școlilor din Botoșani, respectiv Inspectoratul școlar din Botoșani, agreează acest tip de activități și acceptă participarea, în parteneriat cu Muzeul Vieții Cotidiene în Comunism, respectiv Asociația CulturEst, la susținerea acestor activități, care promovează implicit și un  tip neconvențional de cunoaștere a comunismului în rândul elevilor.

În dialogurile preliminare, pe care reprezentanți ai CulturEst le-a avut cu reprezentanți ai Inspectoratului școlar, cu profesori de istorie sau cu grupuri organizate de elevi de la licee din Botoșani, au fost conturate câteva astfel de activități. Vor fi programate ore de istorie pe teme specifice, cum ar fi ilustrarea aspectelor importante din viața copiilor în comunism-jocuri și jucării, uniforme și îmbrăcăminte specifică, stilul festivităților, organizații școlare, de șoimi, de pioneri sau de uteciști, activități extrașcolare de colectare materiale refolosibile, ș.a. Temele vor fi extinse pe parcursul desfășurării acestor prime activități.

Toate aceste activități, pe lângă rolul de cunoaștere intrinsecă, se vor petrece într-un cadru neconvențional, ceea ce va deschide calea unei  bune cunoașteri teoretice a fenomenului și a sistemului social de tip comunist. Activitățile vor constitui și căi foarte practice de colecționare de obiecte pentru Muzeul Vieții Cotidiene în Comunism.

CulturEst are deja în dotare un spațiu adecvat, deschis mereu publicului, pentru depozitarea acestor obiecte colectate de la diferiți donatori. Fiecărui obiect îi va fi făcută istoria utilizării lui prin participarea directă a donatorului (prin mijloace audio sau video). Aceste activități, programate prin parteneriatul stabilit, vor căpăta un aspect instituționalizat și vor fi realizate după un anumit calendar. Prin aceste programe, atât elevii cât și profesorii vor fi răsplătiți pentru aportul adus. Asociația CulturEst va propune Inspectoratului școlar Botoșani, apoi școlilor și liceelor cu care va colabora diferite premii, constând în diplome și excursii.

2.Campanii prin corturi și caravane

Prin activitățile din școli, CultuEst încearcă să promoveze în rândul elevilor și ideea voluntariatului. Cu sprijinul voluntarilor, vor fi deschise campanii de colectare în Botoșani și în satele din județ. Vor fi folosite corturi pliate,care vor putea fi montate și demontate ușor,care să afișeze informații despre muzeu și campania de colectare. Corturile de campanie vor fi însoțite de afișe și panouri publicitare. Voluntarii vor va face colectări,vor lua scurte interviuri donatorilor și vor împărți fluturași. În același timp, vor fi inițiate, prin instalare de corturi sau prin caravane, campanii de colectare în sate.

4.Expoziții itinerante

Cu obiectele colectate, periodic, vor fi organizate în județul Botoșani  sau în țară expoziții itinerante, la a căror organizare rolul important îl vor avea elevii și profesorii de la liceele și școlile din Botoșani și voluntarii. Impactul mediatic puternic va duce la extinderea acestui tip de activități, cu beneficii multiple atât pentru organizatori cât și pentru cei invitați să participe. Cunoașterea comunismului prin cunoașterea vieții cotidiene va deveni un fenomen nou la toate nivelele sociale, mult mai accesibil decât celelalte genuri de cunoaștere, teoretice, abstracte sau restrictive.

Pe data de 27 ianuarie 2014 la Botoșani, la Liceul „M. Eminescu” CulturEst a dat startul acestor activități care se vor desfășura cu preponderență în școli. În luna mai 2014, la Iași, la Muzeul Literaturii, va fi organizată prima expoziție itinerantă în afara județului Botoșani.

  

5.Emisiuni Tv-oameni comuni,istorii și lucruri din viața cotidiană 

Seria acestor activități cuprinde, în paralel cu cele organizate în școli, altele care vor fi făcute în parteneriate cu alte instituții, precum diferite televiziuni locale sau de nivel național, cu ONG-uri ale elevilor și tinerilor ș.a. CulturEst a propus televiziunii locale din Botoșani TeleM un format original de emisiune despre viața în comunism a oamenilor din județul Botoșani, fiind programate deja pentru realizare și difuzare câte două astfel de emisiuni pe lună. În aceste emisiuni, pornind de la obiecte donate de telespectatori, vor fi evocate diferite aspecte specifice vieții în comunism – pornind de la viața în marile fabrici, până la cea din spații private, de la evenimentele festive, care au marcat comunitatea, până la secvențele de viață comună – obiecte și fapte care stârnesc interesul, curiozitatea sau nostalgia oamenilor cât mai diverși